514 36 41 61
info@361sport.pl

Nowe buty do biegania na Nowy Rok 2016!

nie 22 lis 2015

Drodzy biegacze! Planujecie już starty na 2016? Maraton? Półmaraton? A może po prostu chcecie rozpocząć swoją przygodę z bieganiem?

Postanowiliśmy jeszcze bardziej zmotywować Was do działania i podarować Wam jedną parę naszych ---znakomitych butów do biegania 361°​ ZOMI.

Co należy zrobić? 
1) Polub naszego fanpage'a https://www.facebook.com/361degreesPolska
2) W komentarzu pod zdjęciem podaj rozmiar buta i napisz jakie cele biegowe wyznaczyłeś(aś) sobie na 2016 rok
3) Udostępnij zdjęcie na swoim profilu na facebooku.

Spośród wszystkich uczestników wybierzemy zwycięzcę i podarujemy mu 1 parę butów 361°​ ZOMI. Zwycięzcę konkursu ogłosimy 31 grudnia 2015 roku na naszym profilu. 

BĄDŹ JEDEN STOPIEŃ DALEJ!

Do dzieła! :)

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Nowe buty na nowy rok” i jest zwany dalej: "Konkursem".

2. Organizatorem Konkursu jest Subobo Ewa Suplicka, Magdalena Bocheńska s.c., dalej: Organizator.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na profilu Facebook www.facebook.com/361degreesPolska w dniach 22.11.2015- 31.12.2015 (do godziny 23.59)

 

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest Fanem profilu 361degreesPolska na Facebooku. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to” na profilu 361degreesPolska. i tym samym zyskała status Fana;

b) nie jest powiązany z Organizatorem (nie pracuje u Organizatora, nie jest członkiem rodziny Organizatora, nie jest członkiem rodziny pracownika Organizatora)

 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

 

§ 3

NAGRODY

 

1.Nagrodą w Konkursie są buty firmy 361º, model ZOMI.

2.Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, który w terminie 22.11.2015-31.12.2015 spełni wymagania konkursu (udostępni post, odpowie na zadane w konkursie pytanie)  wybrany przez jury. Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz.

3.Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej poprzez portal facebook.pl w przeciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć tą samą drogą w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

5. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie Organizator.

 

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 

1. Warunkiem odebrania nagrody jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru
tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

 

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

 

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.361sport.pl